Tango Argentino El Eje

Cursus voor gevorderden


Vrijdagavond, 20.00 uur

Vanaf september 2018 geven we voor gevorderde dansers les in workshopvorm. De workshops zijn op de volgende data:

7 en 21 september '18

5 en 12 oktober '18

2, 16 en 30 november '18

14 december '18

11 en 25 januari '19

8 en 22 februari '19

15 en 29 maart '19

12 en 26 april '19

10 en 24 mei '19

7 en 28 juni '19

 

De lessen beginnen om 20.00 uur; we starten dan met indansen. Vervolgens is er 1,5 uur les tot 21.30 uur. Aansluitend aan de les is er een uur practicum waarin de dansers de mogelijkheid hebben om te oefenen en vragen te stellen.

Collecties